Klasa: 112-02/19-03/3

Ur.broj: 2182/02-03-19-5

Primošten, 17. travnja 2019. godine

 

Na temelju članka 19. st.7., i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11 i 4/18) u natječaju objavljenom na oglasnim stranicama Narodnih novina, odnosno Zavoda za zapošljavanje, te na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje:

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Natječaj Općine Primošten za prijam službenika u službu na radno mjesto Savjetnik za imovinsko pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, poziva se kandidat :

 

  • S. G. iz Primoštena

 

koji formalno udovoljavaju uvjetima natječaja za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

Kandidat će se obavijestiti i putem mail-a da će se provesti testiranje.

 

Testiranje kandidata:

 

Sukladno Obavijesti i upute kandidatima Klasa: 112-02/19-03/3 Ur.broj: 2182/02-02-19-4  od dana 17. travnja 2019. godine obavještava se kandidat da će se pismeni dio testiranja održati dana 23. travnja 2019. godine (utorak) u 8,30 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, ul. Sv. Josipa br.7 Primošten.

 

Postupak testiranja: Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu, vozačku dozvolu ili putovnicu.

 

Obavještavaju se kandidati da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu se dodjeljuje jedan (1.) bod. Kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa iz svakog područja testiranja, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan a o točnom vremenu  kandidati će biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja osobno odnosno pozivom putem mobitela.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                               

 

Dostaviti:

  • Spis predmeta, ovdje
  • Oglasna ploča, ovdje
  • Objaviti na web stranici: www.primosten.hr