Općinski načelnik Općine Primošten, dana 11. siječnja 2019. godine, donio je Odluku o davanju suglasnosti za privremeno obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Primošten, kojom se trgovačkom društvu Dalmacija Dimnjaci d.o.o. daje suglasnost da na području Općine Primošten obavlja dimnjačarske poslove, po pozivu građana i pravnih osoba, i to na rok od 1 godine od dana donošenja Odluke.

Naime, odredbom članka 24. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18) kao jedna od uslužnih komunalnih djelatnosti navedeno je i obavljanje dimnjačarskih poslova pod čime se podrazumijeva čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.

Na temelju predmetne Odluke, dimnjačarske poslove na području Općine Primošten privremeno obavlja:

DALMACIJA DIMNJACI d.o.o.

Poslovnica Šibenik, Trg Sv. Jeronima 4, Šibenik

Kontakt brojevi:

Dežurni dimnjačar: 091/1538-602

Ured: 022/295-177