Klasa: 023-01/19-01/1
Ur. broj: 2182/02-01-19-1
Primošten, 11.siječnja 2018. godine

 

 

                                                                 -ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                          

                                                                                -prema dostavnoj naredbi- 

 

PREDMET: Poziv za sazivanje  redovne 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

Na temelju članku 26. stavku 1. točki 2. i 3. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18 i 2/18) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 2/18) pozivate se na  redovnu 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana

 

18.siječnja (petak) 2018. godine s početkom u 11,00 sati 

u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED :

  1. Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Primošten

 

2. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Primošten

 

3. Prijedlog Odluke  o X. izmjeni i dopunama korištenja javne površine

 

4. Prijedlog II. izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten 2018. godine

 

5. Prijedlog izmjene i dopune rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Općine Primošten

 

6. Prijelog godišnjeg Plana za upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Primošten 2019. godine

 

7. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Općine Primošten

 

8. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

 

9. Prijedlog Odluke o izradi donošenja VIII.  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine  Primošten

 

10. Prijedlog Odluke o zaduženju Općine Primošten za 10 000 000,00 kuna

 

Nadopuna dnevnog reda:

11. Prijedlog  odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

 

12. Prijelog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

 

13. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o zamjeni nekretnina

 

14. Prijedlog odluke o usvajanju prigovora Jure Jurića

 

15. Zamolba za usvajanje komunalnog doprinosa

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE PRIMOŠTEN

Jere Gracin