Klasa: 023-01/17-01/09

Ur.broj: 2182/02-01-18-1

Primošten, 21. lipnja 2018. godine

 

 

                                                                 -ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                                                                -SVIMA-

 

 

PREDMET: Poziv za sazivanje 9. hitne  sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 

Sukladno članku 126 stavku 1. točki 2 . i 3. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18 i 2/18) i članku 19.  i 63. stavku 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 2/18 i 3/18) pozivate se na 9.hitnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 26, lipnja (utorak) 2018. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

 

    Predloženi dnevni red:

 

  1. Prijedlog Odluke o namjeri refinanciranja kredita Općine Primošten kod  „ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK“d.d. iz Rijeke

 

 

                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                 Jere Gracin