Klasa: 023-01/18-01/08
Ur.broj: 2182/02-01-18-1
Primošten, 01. lipnja 2018. godine

 

                                                                 -ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                

                                                                                                -SVIMA-

PREDMET: Poziv za sazivanje 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

Sukladno članku 26. stavku 1. točki 2. i 3. . Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18 i 2/18) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na  redovnu 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana  08. lipnja ( petak ) 2018. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

 

  

    Predloženi dnevni red:

 

 1. Paket komunalnog doprinosa

/ uključujući  pravo nadzora u tri pojedinačna predmeta/

 

 1. Prijedlog Odluke o VIII.  Izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za korištenje javne površine («Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“ broj 4/11, 6/11 i „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 2/12, 3/12, 5/13, 1/14 ,1/15 i 1/16)

 

DOPUNA DNEVNOG REDA

Redovne 8. sjednice Općinskog vijeća

zakazane za dan 08. lipnja 2018. godine

 

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten
 1. Prijedlog Sporazuma o provođenju katastarske izmjere  u  svrhu izrade  katastra  nekretnina na području Općine Primošten
 1. Pismo namjere Ivana Džaja iz Drniša za sufinanciranje izrade VII Izmjena i dopuna PPUO Primošten
 1. Prijedlog Odluke o namjeri otkupa stare zgrade škole  čest. zgr. 390 k.o. Primošten
 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na II. Izmjene Plana nabave Općine Primošten
 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na  Odluku  „  Bucavca“ d.o.o.  o

cijenama prijevoza putnika i roba na području  Primoštena u 2018. godini

 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na  Odluku  „  Bucavca“ d.o.o.  o

cijenama zakupa prodajnog mjesta  na zelenoj tržnici  u 2018. godini

 1. Izvješće neovisnog revizora i Financijski izvještaji „ Primošten odvodnje                                                                               “ d.o.o.  za 2017. godinu
 1. Prijedlog Izmjene i dopune Godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom na području  Općine Primošten za 2018. godinu
 1. Prijedlog II. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu Općine Primošten
 1. Prijedlog Odluke o nabavi naknadnih /građevinskih, obrtničkih i instalaterskih/ radova na Spomeniku Gospe od Loreta
 1. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o davanju u zakup poslovnih  prostora na području Općine Primošten

ISPRAVAK TAJNIKA /samo  na znanje/

                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                Jere Gracin