Načelnik Općine Primošten dana 20.VELAJČE  2015. godine donosi  Odluku o prodaji  Klasa:406-08/14-01/01,Ur.broj:2182/02-02-14-2 od 5.studenog 2014.godine.

RENAULT LAGUNE  reg.ozn.  ŠI-613-BZ  ( proizvodnja 1994. godine)  registrirane do 3.prosinca 2015. godine. Laguna je u voznom stanju. Može se pogledati  u Općini Primošten

Sve potrebne informacije  mogu se dobiti u Općini Primošten  od 7,00 do 15,00 sati  ili na telefon 022/571-900 .

Kriterij za odabir su najviša ponuđena cijena. Ponude se mogu dostaviti poštom  ili predati na protokol Općinu Primošten u zatvorenoj kuverti sa naznakom Općina Primošten„ za kupnju Renault lagune „ na adresu sv. Josipa 7, Primošten 22 202.

Rok za podnošenje prijava je do  24.veljače   2015. godine zaključno do 14,00 sati.

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

Stipe Petrina