Klasa: 372-05/13-01/1

Ur.broj: 2182/02-02-13-3

Primošten, 01. ožujka 2013. godine

 

Načelnik Općine Primošten na temelju članka 37. Statuta Općine Primošten («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 7/09), a u svezi s člankom 15. Odluke o davanju na korištenje javne površine («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 7/09 i 6/11)  daje:

OBAVIJEST

zainteresiranima za dodjelu parkirnog mjesta za sezonu 2013.

 Zahtjevi za dodjelu parkirnog mjesta predaju se u službu za komunalne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten kod stručnog referenta za komunalne poslove Ante Bogdana.

Cijena parkirnog mjesta sukladno članku 9. Pravilnika o načinu i naplati parkiranja na parkiralištima na području Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/11 i „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 5/12) iznosi 2.000,00 kuna za I. zonu, 1.500,00 kuna za II. zonu i 1.000,00 kuna za III. zonu.

Sukladno članku 9. Odluke o davanju na korištenje javne površine («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 7/09 i 6/11) te podnesenog zahtjeva za dodjelu parkirnog mjesta Jedinstveni upravni odjel izdaje Rješenje o dodjeli parkirnog mjesta, a podnositelj zahtjeva uplaćuje iznos za parkirno mjesto ovisno o parkirnoj zoni.

Parkirno mjesto se izdaje za period od 1. lipnja do 30. rujna 2013. godine.


                                                                                                        NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                                                          Stipe Petrina