PREDMET: Poziv za sazivanje svečane i radne 20. sjednice Općinskog vijeća
Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na svečanu i redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana  06. svibnja (petak) 2015. godine s početkom u 10,00 sati, u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7 uoči 10. svibnja službenog Dana Općine Primošten i Blagdana Gospe od Loreta.
NAPOMENA: Planirana sjednica imat će dva dijela: svečani i radni dio
Svečani dio sjednice:
Svečano obilježavanje  blagdana Gospe od Loreta  i 10-og svibnja službenog  Dana Općine Primošten
Radni dio sjednice:
Predloženi dnevni red:
1. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera  zaštite od požara   za turističku
godinu 2016. s Izvješćem o mjerama zaštite  od požara na otvorenim prostorima i provedbi
mjera zaštite od požara na otvorenom i poduzimanju pripremnih radnji za izradu Godišnjeg
plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Primošten
2. Prijedlog Rješenja o Izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje  koncesijskog odobrenja
3. Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2016. godine
4. Prijedlog Ugovora o pravu korištenja i sufinanciranju uređenja  čest. zem,. 2144/2 k.o. Primošten u svezi zajedničkog projekta novog parkinga  u Primoštenu  na predjelu od Marine Lučice do O.Š. PRIMOŠTEN / na površini cca 6.500m2)
 5. Prijedlog  Odluke  o  namjeri prodaje nekretnina Općine Primošten  za potrebe realizacije projekta multimedijalnog  centra u Primoštenu
6. Prijedlog Odluke o III. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim  djelatnostima Općine Primošten
7. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatne usluga parkiranja „ Bucavcu“ d.o.o.
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik usluga parkiranja u godini
9. Prijedlog Odluke o  raspisivanju  natječaja za povjeravanju poslova održavanja poljskih putova na području Općine Primošten
10. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Primošten
11. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatne   tržnice  na malo „ Bucavcu“ d.o.o.
12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik zakupa prodajnog prostora  na / zelenoj /  tržnici na malo u 2016. godini
13. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatne prijevoza putnika i roba na području Primoštena „ Bucavcu“ d.o.o.
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik prijevoza putnika i roba na području  Primoštena u 2016. godini
15. Prijedlog odluke o Izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu u naplati parkiranja na parkiralištima na području Općine Primošten
16. Prijedlog Odluke o  Generalnom  sponzorstvu  Festivalu  „Super uho“    u Primoštenu  od 01.08. do 03.08. 2016. godine
17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća na ostale provedene postupke bagatelne nabave tijekom 2015.
18. Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Primošten
19.Prijeelog  odluke  o kupnji  novog  službenog  vozila  za potrebe  Općine Primošten
20.Prijedlog  Odluke o prodaji starog i kupnji  novog mopeda PIAGGIO za potrebe  Općine Primošten
21. Prijedlog Odluke o koncertnim događanjima tijekom turističke sezone 2016. godine
22. Prijedlog  Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području  Općine
Primošten
23. Zamolba SD LIGNJA „ iz Primoštena za prolongiranje plaćanja komunalnog  doprinosa
24. Prijedlog Odluke o prigodnom obilježavanju 10. svibnja  blagdana Gospe od Loreta i službenog Dana Općine  Primošten

DOPUNA DNEVNOG REDA

  1. svečane i redovne sjednice Općinskog vijeća

planiranoj  za dan 06. svibnja 2016.  godine

 

 

  1. Odluka o imenovanju likvidatora „Bucavac“ d.o.o.

   26. Prijedlog lokacije za postavljanje spomen ploče žrtvama Dvanjke

 

 

+ na znanje vijećnicima ISPRAVAK TAJNIKA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                    Vinko Bolanča