Prijedlog planova za 2. ponovnu javnu raspravu

X. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten

Grafika

Plan urbanističkih mjera zaštite

Tekst

III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja “Primošten”

Grafika

Plan urbanističkih mjera zaštite

Tekst