Jučer, 18. veljače 2020. godine je u Općini Primošten održan sastanak projektnog tima za izradu studijske i projektne dokumentacije za izgradnju infrastrukture odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Primošten za sufinanciranje iz EU fondova.

Na slikama je prikazan obuhvat aglomeracije, te varijanta optimalnog rješenja V1, a u prezentaciji se detaljnije mogu vidjeti zaključci iz studije izvodljivosti.

Slika 1

Slika 2

Prezentacija