OPĆINA PRIMOŠTEN

Povjerenstvo za provedbu natječaja

za stipendiranje učenika i studenata

sa područja Općine Primošten
KLASA: 604-02/21-02/02

URBROJ: 2182/02-02-21-3

Primošten, 17. prosinca 2021. godine

 

Temeljem članka 13. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten (”Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 7/13, 3/17, 2/18, 8/19) Povjerenstvo za provedbu natječaja za stipendiranje učenika i studenata sa područja Općine Primošten, u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ  (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka donosi
P R I J E D L O G   R A N G    L I S T E

kandidata za dodjelu stipendije Općine Primošten u akademskoj godini 2021/2022.

 

Članak 1.

 

Dana 26. listopada 2021. godine objavljen je natječaj za dodjelu stipendija učenicima i redovitim studentima Općine Primošten za školsku i akademsku godinu 2021/2022. godinu, KLASA: 604-02/21-02/02, URBROJ: 2182/02-02-21-1, na koji natječaj je pristiglo 11 prijava za učeničke stipendije te 32 prijave za studentske stipendije

 

Članak 2.

 

Za školsku i akademsku godinu 2021/2022.  dodijeliti će se ukupno 25 stipendija, od toga 17 studentskih i 8 učeničkih stipendija.

 

Članak 3.

 

Utvrđuje se da uvjete za dodjelu studentske stipendije Općine Primošten ispunjavaju sljedeći kandidati:

 

1.      P.B.

2.      B.P.

3.      E.P.

4.      M.V.

5.      M.P.

6.      M.J.

7.      P.P.

8.      A.M.O.

9.      R.R.

10.  A.J.

11.  K.M.

12.  N.P.

13.  N.Č.

14.  J.F.P.

15.  A.P.

16.  K.H.

17.  J.G.

 

Članak 4.

 

Utvrđuje se da uvjete za dodjelu učeničke stipendije Općine Primošten ispunjavaju sljedeći kandidati:

 

1.      L.M.J.

2.      D.K.

3.      M.H.

4.      M.P.

5.      M.J.

6.      L.B.

7.      H.Z.P.

8.      K.K.

 

Članak 5.

 

Imenovani kandidati biti će pozvani na sklapanje Ugovora o dodjeli stipendija.

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Nezadovoljni kandidat može podnijeti pisani prigovor načelniku Općine Primošten, u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga rang liste na oglasnoj ploči Općine Primošten.
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA