Klasa: 604-02/19-01/2

Urbroj: 2182/02-03-19-3

Primošten, 22. svibnja 2019. godine

 

Na temelju članka 13. Odluke o stipendiranju studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13, 3/17 i 2/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten donosi:

 

PRIJEDLOG RANG LISTE KANDIDATA

ZA DODJELU STIPENDIJE OPĆINE PRIMOŠTEN

 

Članak 1.

 

Utvrđuje se da uvjete za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija Općine Primošten u 2019. godini  ispunjavaju:

 

 1. Marija Prgin
 2. Ana Mikelin Opara
 3. Petar Pedišić
 4. Rebeka Radić
 5. Ana Bolanča
 6. Karmela Makelja
 7. Ante Jurin
 8. Jakov Prgin
 9. Donna Karan
 10. Magdalena Jurin
 11. Šimun Jadrijević
 12. Furčić Vanna

 

Obrazloženje

 

Dana 23. travnja 2019. godine, Općina Primošten raspisala je natječaja za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima Općine Primošten za školsku i akademsku godinu 2019 Klasa: 604-02/19-02/1 Urbroj: 2182/02-03-19-1. Općina Primošten je za tekuću školsku godinu u svom proračunu predvidjela sredstva za ukupno 16 stipendija od toga 10 studentskih i 6 učeničkih. Iznos studentskih stipendija određen je u visini od 800,00 kuna dok su učeničke određene u iznosu od 300,00 kuna. Prijavu na natječaj podnijelo je ukupno 12 prijavitelja od toga osmero studenata i četvero učenika. U okviru zaprimljenih prijava, općina je zaprimila i prijave petoro studenata Općine Primošten koji su u protekloj godini bili stipendisti te prijavu jedne učenice koja je također bila stipendistica općine. U tekućoj školskoj godini zaprimljene su po tri nove studentske prijave i učeničke prijave.

Slijedom navedenog, povjerenstvo je pregledalo prijave te utvrdilo kako prijavljeni kandidati ispunjavaju kriterije iz natječaja odnosno Odluke o stipendiranju studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13, 3/17 i 2/18).

 

Izabrani kandidati pozivaju se u Općinu Primošten na zaključivanje ugovora o stipendiranju (kontakt broj 022/571-903).

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

 

Nezadovoljni kandidat može podnijeti pisani prigovor načelniku Općine u roku od 8 dana od dana objavljivanja Liste na oglasnoj ploči Općine Primošten.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja