Poziv za dostavu podataka radi sklapanja pojedinačnih Ugovora o zakupu javne površine za štekate 2015. godine pogledajte na sljedećem linku.