Klasa: 021-06/13-01/39

Ur.broj: 2182/02-01-13-1

Primošten, 05. travnja .2013. godine

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                                                                                                                                           -SVIMA-

Predmet: Poziv za sazivanje hitne 39. sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 18. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije « broj 7/09) pozivate se na hitnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 10. travnja (srijeda) 2013. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7

 

Predloženi dnevni red:

1. Prijedlog Odluke o namjeri  kreditnog zaduženja Općine Primošten

2. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za nabavu, prijevoz i razastiranje

3.000m3 kamena za potrebe redovitog uređenja plaža

3. Prijedlog Odluke o postupanju sa slobodnim oročenim sredstvima Općine

Primošten

4. Zamolba za financiranje Ženske klape Dalmatinka

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku Načelnika – Jere Gracin, Bilo  Lokvica 2, Primošten i

Svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 3. Ante Čobanov,  Donje  Ložnice19,  Primošten
 4. Ivo Perkov, Bilo I/17, Primošten
 5. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 6. Jakov Prgin, Rtić I/52, Primošten
 7. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 8. Tomislav Pancirov, Grgura Ninskog 16, Primošten
 9. Robert  Šupe, Zagrebačka 20, Primošten
 10. Ante  Gracin , Put Murve 6, Primošten
 11. Ante  Luketa, Rupe 1, Primošten

                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                  Vinko Bolanča