-ČLANOVIMA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

                                                                                    OPĆINE PRUIMOŠTEN                                                             

                                                                                                -SVIMA-

 

 

PREDMET: Poziv za sazivanje 2. sjednice Stožera Civilne zaštite  Općine Primošten

 

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite  „ Narodne novine 82/15) i  Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera  zaštite od požara  od interesa  za RH u 2018. godini pozivate se na  redovnu 2. sjednicu Stožera civilne zaštite Općine Primošten koja će se održati dana  03. svibnja ( četvrtak ) 2018. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

 

    Predloženi dnevni red:

 

  1. Stanje zaštite od požara na području  Općine  Primošten 
  2. Plan rada za protupožarnu  sezonu 2018. godine 
  3. Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadataka tijekom  ovogodišnje  protupožarne  sezone uz naglasak na troškove angažiranja  vatrogasaca
  4. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti iz točke 2 ovog Poziva
  5. Plan aktivnog uključenja svih subjekata   zaštite od požara na području  Općine Primošten   sukladno  istoimenom  Planu na nivou ŠKŽ
  6. Osvrt na razradu postupanja za uključivanje Stožera  civilne zaštite   za slučaj velikih nesreća i katastrofa

Klasa: 810-08/18-03/01

Ur.broj: 2182/02-02-18-2

Primošten, 25. travnja 2018. godine

 

NAČELNIK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE 

                                                                          OPĆINE PRIMOŠTEN