-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                                                                -SVIMA-

 

PREDMET:Poziv za sazivanje 11..sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana  19.ožujka (četvrtak) 2015. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

    Predloženi dnevni red:

1.Prijedlog Odluke o izradi strategije razvoja Općine Primošten od 2015. do 2020. godine

2.Prijedlog „Vodovoda i odvodnje“d.o.o.  u svezi postupanja Općine Primošten radi

povećanja temeljnog kapitala s Prijedlogom Ugovora o pretvaranja potraživanja u udjele

3. Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa financiranja političkih stranaka i članova

predstavničkog tijela  Općine Primošten  izabranih s liste grupe birača  za 2015. godinu

4. Prijedlog Odluke o uzimanju u zakup  nekretnine za potrebe Općine Primošten u svrhu

postavljanja  reklamnih panoa      

5. Prijedlog II.Izmjene i dopune Zaključka o rashodovanju starog  službenog vozila „Renault

Laguna“ registarskih oznaka ŠI613BZ

6.Odluka o reinvestiranju dobiti za 2014. godinu Komunalnog poduzeća „Bucavac„

7. Zamolba za financiranjem u 2015. godini Puhačkog orkestra “ PRIMOŠTEN“

8 Prijedlog I Izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava  za financiranje političkih

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću  Općine Primošten za 2015. godinu

9. Prijedlog Odluke o nabavi  izrade , dopremanja i ugradnje inox ograda  i rukohvata na

stepenicama za prilaz primoštenskim plažama

DOPUNA DNEVNOG  REDA

planirane za dan  19. ožujka 2015. godine

10. Izvješće o  javnoj nabavi za 2014. godinu

11. Zamolba za odgodu plaćanja duga podnositelja  Živko Žaja

12. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta površine cca 2.100m2 u neposrednoj blizini

Zdravstvene stanice u Primošten 

13. Prijedlog  II. Izmjene i dopune  Odluke o popisu poslovnih prostora u vlasništvu Općine

Primošten  namijenjenih za davanje u zakup

 14.Prijedlog Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne

građevine na području Općine Primošten

15.Prijedlog Odluke o pružanju usluge javne odvodnje na području Općine Primošten

16. Prijedlog  Odluke o Izmjeni i dopuni  Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna  Prostornog

plana uređenja Općine Primošten 

17. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  Ugostiteljsko –

turističke zone Aurora – Zona T2 – turističko naselje

 18.Prijedlog Odluke o izradi projektne dokumentacije za projekt“ Poduzetnički inkubator“

19.Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za uređenje prostora škole u Vadlju

20. Suglasnost Općinskog vijeća na Odluku o cijeni priključka na komunalne vodne građevine

javne odvodnje  „PRIMOŠTEN ODVODNJE“ d.o.o.

21. Prijedlog Izmjene i dopune Godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom na području

Općine Primošten za 2015. godinu

 22.Zahtjev Stanić Ljubice rođ. Makelja za isplatom novčane naknade za ustupljeni dio

nekretnine općini / za potrebe formiranja puta/

 23.Prijedlog Odluke o suglasnosti na Odluku o uplati komanditnog uloga Općine Primošten

24. Paket zamolbi za komunalni doprinos

                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

  1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
  2. Ante Jurić ,Kruševo 38,  Primošten,
  3. Anita Perkov, Dubrovačka 4,  Primošten
  4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
  5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
  6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
  7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
  8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
  9. Jere Nižić.  Ribarska 22, Primošten

10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten