KLASA: 112-03/21-03/03

URBROJ: 2182/02-03-21-5

Primošten, 18. lipnja 2021. godine

 

 

Na temelju članka 19. st.7 i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) u natječaju objavljenom na oglasnim stranicama Narodnih novina, odnosno Zavoda za zapošljavanje, te na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje:

 

 

 

 POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Natječaj Općine Primošten za prijam službenika u službu na radno mjesto Savjetnik za imovinskopravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, pozivaju se kandidati:

  • I. B. iz Šibenika

 

koji formalno udovoljavaju uvjetima natječaja za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

 

Kandidati će se obavijestiti i putem telefona/e-maila da će se provesti testiranje.

 

Testiranje kandidata:

 

Sukladno Obavijesti i upute kandidatima KLASA: 112-03/21-03/03, URBROJ: 2182/02-03-21-4, od dana 18. lipnja 2021. godine obavještavaju se kandidati da će se pismeni dio testiranja i intervju održati dana 24. lipnja 2021. godine (četvrtak) u 8,30 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, Ul. Sv. Josipa br.7, Primošten.

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

Obavještavaju se kandidati da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa kandidatu se dodjeljuje jedan (1) bod. Kandidat koji točno odgovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa iz svakog područja, stječe pravo pristupiti intervjuu – razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan a o točnom vremenu  kandidati će biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

 

 

                                            Povjerenstvo za provedbu oglasa

                                                               Predsjednik

                                                              Milena Pleić

 

                 

 

 

Dostaviti:

  • Spis predmeta, ovdje
  • Oglasna ploča, ovdje

Objaviti na web stranici: www.primosten.hr