Zakonom o lokalnim porezima (Narodne Novine 115/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 1.siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu.

Sukladno članku 33. Zakona, porez na nekretnine obračunavat će se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu i uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te stvarnu površinu zemljišta.

Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene i koeficijent zone uvedena još dva kriterija  i to koeficijent stanja (Ks) te koeficijent dobi (Kd) nekretnine.

Kako su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine potrebno je popuniti

OBRAZAC – stambeni prostor

Ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, Općina Primošten će postupiti sukladno članku 59. Zakona o lokalnim porezima te će se utvrditi porezna obveza s najvišim koeficijentom za stanje i najvišim koeficijentom za dob nekretnine.

Popunjeni i potpisani obrazac vratite osobno ili putem pošte na adresu Općina Primošten, Svetog Josipa 7, 22202 Primošten ili skeniran na e-mail adresu [email protected].