REPUBLIKA HRVATSKA

     DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

                   REPUBLIKE HRVATSKE

 

 

KLASA:        402-10/19-02/05

URBROJ:      507-04/04-19-38

 

Zagreb,          28. lipnja 2019.

 

PONOVLJENI POZIV

 

ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIMA S LISTE GRUPE BIRAČA

 

NA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DODJELU KORISNIČKOG IMENA I LOZINKE ZA PRISTUP INFORMACIJSKOM SUSTAVU ZA NADZOR FINANCIRANJA

 

Stupanjem na snagu Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19, dalje: Zakon) 24. ožujka 2019., između ostalog, mijenja se i način dostave i objave godišnjih financijskih izvješća političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača (dalje: nezavisni vijećnici). Financijska i druga propisana izvješća i podaci dostavljaju se nadležnim tijelima unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja. Riječ je o računalnom programu putem kojeg političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dostavljaju propisana izvješća koja se potom objavljuju na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva. Navedeni sustav počinje se primjenjivati za dostavu godišnjih financijskih izvješća koja se odnose na razdoblje od 1. siječnja odnosno za dostavu polugodišnjeg izvješća o primljenim donacijama za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. Rok za dostavu je 15. srpnja 2019.

Kako bi se omogućio pristup informacijskom sustavu za nadzor financiranja i unos Zakonom propisanih financijskih izvješća, Državno izborno povjerenstvo ponovno poziva nezavisne vijećnike koji do sada to nisu učinili na dostavu Zahtjeva za dodjelu korisničkog imena i lozinke za pristup informacijskom sustavu za nadzor financiranja (dalje: Zahtjev).

Obrazac Zahtjeva, dostupan je na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr odnosno na poveznici Zahtjev.

U navedenom se Zahtjevu obavezno mora naznačiti podatak o adresi elektroničke pošte na koju će se, osim korisničkog imena i lozinke, dostavljati i ostala pismena u provedbi nadzora financiranja.

Nezavisni vijećnici čiji je mandat započeo nakon stupanja na snagu Zakona, dužni su najkasnije u roku od 60 dana od početka mandata otvoriti poseban račun za redovito godišnje financiranje svoje djelatnosti te pisanu obavijest o otvaranju posebnog računa s podacima o tom računu, odnosno Zahtjev, najkasnije u roku od osam dana od dana njegova otvaranja, dostaviti predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Državnom izbornom povjerenstvu na adresu elektroničke pošte [email protected]. Pisana obavijest mora sadržavati i podatak o adresi elektroničke pošte za zaprimanje pismena u postupku nadzora financiranja.

Nakon primitka pisane obavijesti, Državno izborno povjerenstvo izdat će nezavisnim vijećnicima lozinku za pristup informacijskom sustavu za nadzor financiranja.

Nezavisni vijećnici kojima  je nakon stupanja na snagu Zakona:

  • istekao mandat te nisu ponovno izabrani za nezavisnog vijećnika,
  • prestao mandat prije isteka vremena na koje su izabrani,
  • koji su se odrekli prava na financiranje iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • koji su postali članovi političke stranke koja participira u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

dužni su sastaviti godišnji financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje svoje djelatnosti i dostaviti ga Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje svoje djelatnosti.

Zahtjev koji je popunjen, potpisan od strane ovlaštene osobe te ovjeren pečatom (ako ga ima) potrebno je žurno dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu na adresu elektroničke pošte: [email protected].

 

 

                                                    DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

                                                               REPUBLIKE HRVATSKE