Poštovani,

molimo sve zainteresirane kandidate  koji bi se osposobljavali na Policijskoj akademiji za prometnog redara, da se u roku tri dana jave u Općinu Primošten.

Općina Primošten će poslati trojicu   kandidatana na tečaj  osposobljavanja  na Policijsku akademiju, koji će se održati u drugoj polovici lipnja.

Dodatne informacije u pogledu uvijeta i načina upisa te smještaj i osposobljavanje prometnih redara mogu se doboti od policijskog službenika Ivana Mamuzića elektronskom poštom [email protected] ili na telefonski broj 01 242 6491.

Molimo sve zainteresirane mlađe osobe koji imaju završenu četverogodišnju srednju školu,zdravstvenu sposobnost te položen vozački ispit za B kategoriju da se jave u Općinu Primošten.

Sa štovanjem ,

Načelnik Općine Primošten

Stipe Petrina