Prema Odluci Vlade RH o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti a sve temeljem članka 27.stavak 1.Zakona o regionalnom razvoju RH (Narodne novine,broj 153/2009),Općina Primošten razvrstana je u IV skupinu čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 100% i 125% prosjeka Republike Hrvatske.