Klasa: 021-06/14-01/4

Ur.broj: 2182/02-01-14-1/1

Primošten, 23. srpnja.2014. godine

-PREDSTAVNICIMA MEDIJA

                                                                                     -SVIMA

 

PREDMET:Sazivanje 8.hitne sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 – odgađa se, do daljnjeg

Sukladno članku 26.. stavku 1. točki 2. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 47. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozvani ste na hitnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten planiranu za dana 25. srpnja (petak) 2014. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.

Prijedlog dnevnog reda prolongira se za narednu redovnu 8. sjednicu a hitna sjednica odgađa se do daljnjega o čemu ćete blagovremeni biti obaviješteni.

                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                v.r. Vinko Bolanča

 

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

  1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
  2. Ante Jurić ,Kruševo 38,  Primošten,
  3. Anita Perkov, Dubrovačka 4,  Primošten
  4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
  5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
  6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
  7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
  8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
  9. Jere Nižić.  Ribsrska 22, Primošten

10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten