REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 551-06/15-02/01
URBROJ: 2182/02-03/10-15-1
Primošten, 14. rujna, 2015. god.
OBAVIJEST KORISNICIMA POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRIJEVA U 2015. GOD.

Prema Odluci Skupštine Šibensko-kninske županije kojom se regulira podmirenje troškova ogrijeva u 2015. godini, samcu ili kućanstvu koji udovoljavaju zakonskim uvjetima može se odobriti jednom godišnje novčani iznos od 950,00 kuna.

Novim Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14), na drugačiji su način regulirana prava u sustavu socijalne skrbi, između ostalog i pravo na podmirenje troškova ogrijeva.

Troškovi ogrijeva priznaju se korisnicima ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE koji se griju na drva (članak 43. st. 1 Zakona). Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje nadležni Centar za socijalnu skrb, a korisnik se za ostvarenje prava na troškove ogrijeva obraća jedinici lokalne samouprave – u ovom slučaju Općini Primošten. Ovim putem;

P O Z I V A M O

SVE KORISNIKE ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJI SE GRIJU NA DRVA da do 30. rujna, 2015. godine na adresu Općine Primošten – Svetog Josipa 7. , 22 202 Primošten, dostave ZAHTJEV ZA ISPLATU POMOĆI ZA OGRIJEV s potpisanom IZJAVOM DA SE GRIJU NA DRVA, te da istom prilože: POTVRDU O OSTVARENJU PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU OD CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ŠIBENIK ZA 2015. I PRESLIK OSOBNE ISKAZNICE.

Obrazac zahtjeva i izjave možete preuzeti ispod ove obavijesti ili u pisarnici Općine Primošten svaki radni dan od 07.00 – 15.00 sati.
Obrazac za ogrijev

OPĆINA PRIMOŠTEN
NAČELNIK
Stipe Petrina