JAVNI POZIV

Općina Primošten (nosilac projekta- Spomenik Gospi od Loreta) krenula je u uređenje privremenog parkirališta

(za potrebe odlaganja,manipuliranja i montaže Spomenika ,osiguranje do postavljanja) i to na katastarskim česticama 3892/4, 3892/3, 3913/2 sve k.o. Primošten.

Slijedom navedenog pozivamo vlasnike navedenih čestica ,da se u roku 5 (pet) dana jave u Općinu Primošten.

Unaprijed zahvaljujemo.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRIMOŠTEN

Klasa:361-08/17-01/2

Ur. broj:2182/02-03/08-17-1

Primošten,1.ožujka 2017.