Obavještavamo Vas da je Šibensko-kninska županija objavila

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticajnih sredstava

gospodarskim subjektima u 2023. godini

U cilju razvoja maloga gospodarstva Šibensko-kninska županija dodjeljivat će poticajna sredstva gospodarskim subjektima za sufinanciranje troškova:

  • marketinških aktivnosti za troškove nastupa na domaćim i inozemnim sajmovima (zakup, opremanje izložbenog prostora), izrada idejnog rješenja za oblikovanje proizvoda ili usluge (dizajn), izrada internetske stranice, oglašavanje i izrada promidžbenog materijala,
  • stručnog osposobljavanja i usavršavanja, osim troškova studija i redovnog školovanja,
  • kupnje dugotrajne imovine za registriranu djelatnost pojedinačne nabavne vrijednosti iznad 400,00 EUR-a (bez PDV-a),
  • razvoja inovacija i to za troškove savjetodavnih usluga za inovacije, troškove pomoćnih usluga za inovacije, troškove dobivanja, potvrđivanja i obrane patenta i ostale nematerijalne imovine (intelektualnog vlasništva),
  • troškovi izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU.

Korisnici Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća sukladno Zakonu o poticanju malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, i 121/16) isključivo obrti, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću i proizvodno uslužne zadruge (osim zadruga koje pretežito obavljaju ili većina zadrugara pretežito obavlja primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo), a koja su registrirana i djeluju na području Šibensko-kninske županije, te imaju najmanje 1 zaposlenog.

Sufinancirati se može do 80% prihvatljivih ostvarenih troškova, a najviše do 1.350,00 EUR.

Iznimno, kod kupnje strojeva, opreme i alata ukoliko pojedinačna nabavna vrijednost nove opreme prelazi iznos od 3.300,00 EUR (bez PDV-a) može se odobriti do najviše 2.650,00 EUR.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja osiguranih sredstava, a najkasnije do 1. studenog 2023. godine (ovisno koji uvjet prije nastupi).

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 022/460-708 ili 022/460-737.

Više informacija o Pozivu kao i dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.