Klasa: 351-04/14-01/2

Ur.broj: 2182/02-02-14-4

Primošten, 05. studenog 2014. godine

Sukladno Zaključku Općinskog vijeća o primanju na znanje obveze izrade Izmjene Plana gospodarenja otpadom Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 3/14) i Odluke Načelnika o nabavi izrade novog Plana Gospodarenja otpadom , Klasa: 351-04/14-01/2; Ur.broj: 2182/02-02-14-2 od dana 01. rujna2014. godine Načelnik Općine Primošten objavljuje :

J A V N I   P O Z I V

kojim se obavještavaju građani Općine Primošten i zainteresirana javnost da je u holu prvog kata uredskih prostora Općine Primošten u sklopu objekta višenamjenske zgrade „TRN“u Primoštenu, Sv. Josipa 7 izložen na uvid:

„NACRT

PLANA GOSPODARENJA OTPADOM“.

Pozivaju se svi zainteresirani da aktivno sudjeluju na način da iznesu svoje prijedloge, primjedbe odnosno izraze svoje mišljenje u svezi pripremljenog Nacrta Plana gospodarenja otpadom koji je istovremeno objavljen i na službenoj web. stranici općine: www.primosten.hr.

U tijeku trajanja javnog uvida u prostoru Općine Primošten na istaknutom mjestu bit će istaknuta, uz Nacrt PGO, i knjiga u koju zainteresirani mogu iznijeti svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge ili ih mogu poslati poštom. Javni uvid traje 30 dana. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe /s imenom, prezimenom, adresom i vlastoručnim potpisom/ primaju se bez obzira na način dostave, zaključno sa danom 05. prosinca.2014. godine do 14,00 sati na adresu: Općina Primošten, Općinski Načelnik , Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten.

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                 Stipe Petrina