Prilog 4

 

  1. Podaci o obvezniku

 

1. Naziv obveznika OPĆINA PRIMOŠTEN
2. Odgovorna osoba – čelnik STIPE PETRINA – NAČELNIK
3. Adresa i poštanski broj Sv. Josipa 7., Primošten 22 202

 

  1. Podaci o osobi zaduženoj za nepravilnosti

 

4. Ime i prezime Iris Ukić Kotarac
5. Telefon 022/571-903  022/571-904
6. Fax 022/571-902
7. E-mail [email protected]
8. Adresa i poštanski broj Sv. Josipa 7., Primošten 22 202

 

IZVJEŠĆE O NEPRAVILNOSTIMA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 30.06.2018.

 

III.  Podaci o nepravilnostima

 

1. Oznaka pismena (KLASA, URBROJ, brojčana oznaka ili sl.)

redni broj 4. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti

/
1.1. Datum primitka prijave/uočavanja nepravilnosti

redni broj 5. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti

/
1.2. Kratki opis nepravilnosti

redni broj 9. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti

/
1.3. Vrsta nepravilnosti

redni broj 10. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti

/
1.4. Procjena fiskalnog učinka

redni broj 11. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti

/
1.5. Poduzete mjere

Redni broj 16. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti

/
1.6. Praćenje postupanja po poduzetim mjerama

/

/

 

NAPOMENA: Tijekom prvih šest mjeseci 2018. godine, nije bilo zaprimljenih obavijesti o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

 

 

U Primoštenu, 27. srpnja 2018. godine

 

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI

Iris Ukić Kotarac dipl.iur.