Osobe koje su u samoizolaciji i koje nemaju nikoga da im kupi lijekove i namirnice mogu se javiti na broj: 0911931931 te će im iste biti kupljene i dostavljene.

Poštujte samoizolaciju. Hvala.