Ustrojene ambulante Domova zdravlja Šibensko-kninske županije

za pregled pacijenata sa sumnjom na COVID-19

Nastavno na uputu Kriznog stozera ministarstva zdravstva, na podrucju Šibensko-kninske zupanije ustrojene su ambulante domova zdravlja za pregled pacijenata pod sumnjom za zarazenost od koronavirusa.

Od jucer su pocele s radom ambulante u :

  • Drnišu na adresi Josipa Kosora 16, kontakt telefon 022/888-980 (ambulanta interne medicine, izdvojena zgrada u sklopu zgrade Doma zdravlja), ambulanta radi 24 sata 7 dana u tjednu.
  • Kninu na adresi Kneza Ivaniša Nelipica 1, kontakt telefon 022/664-041 koja je dostupna 24 sata 7 dana u tjednu.

Od sutra, 21. ozujka 2020. godine od 6 sati pocinje s radom izdvojena ambulanta u Šibeniku na adresi Prilaz tvornici 37 (zgrada ambulante „TEF“ nasuprot nogometnog stadiona i ex kuglane Metalac), kontakt telefon 091/2275-110, ambulanta radi 24 sata 7 dana u tjednu.

Ambulanta dr. Sanja Cikara Pleic, za rad sa ostalim pacijentima koji su do sada koristili navedeni prostor, nastavlja svoj rad u zgradi Doma zdravlja, bocni ulaz , prizemlje lijevo.

Napominjemo da se navedene ambulante koriste iskljucivo za pacijente sa simptomima koronavirusa, te da se isti slijede upustva koja ce biti na ulazu u ambulantu.

Hrvatska psihološka komora i Hrvatsko psihološko društvo organiziraju projekt kriznog psihološkog savjetovanja povodom epidemije COVID-19. U svakoj zupaniji predviden je jedan telefonski broj na kojeg se zainteresirani gradani mogu javiti. Obveza je svakog psihologa ukljucenog u ovaj projekt zaduzeni broj javiti u zupanijske krizne centre/stozere.

Ovim putem Vas obavještavam da za podrucje Šibensko-kninske zupanije zaduzeni broj mobitela je 091/944 63 68.

 

Molimo da o ovom obavijestite gradane.

NACELNIK STOZERA

Nikola Blazevic, dipl. iur., zamjenik zupana