OPĆINA PRIMOŠTEN

POZIVA

 sve korisnike zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da do

20. studenog 2019. godine na adresu Općine Primošten, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten dostave:

  • Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2019. godini, može se preuzeti u Jedistvenom upravnom odjelu ili ovdje (preuzmi zahtjev),
  • Presliku rješenja Centara za socijalnu skrb o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu,
  • Presliku osobne iskaznice,
  • Presliku tekućeg/žiro/zaštičenog računa.

 

 

Općina Primošten
Jedinstveni upravni odjel
17. listopada 2019. godine

ogrjev_20190001 ogrjev_20190002