Klasa:021-06/13-01/38

Ur.br:2182/02-01-13-1

Primošten, 21. ožujka .2013.godine

ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

–   SVIMA  –

PREDMET: Poziv za redovno sazivanje 38. sjednice Općinskog vijeća

Redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Primošten održat će se dana 29. ožujka 2013. godine (petak) 2013. godine u 11,oo sati u prostorijama Općine Primošten, Svetog Josipa br. 7, Primošten.

Predloženi dnevni red:

 1. Prijedlog Statuta Općine Primošten /usklađeni tekst s novim ZLPRS/
 2. Prijedlog Plana godišnjeg upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten za 2013.
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana godišnjeg upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten za 2012.
 4. Izvješće o izvršenju Plana godišnjeg upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten za 2012. godinu
 5. Izvješće o provedenoj javnoj nabavi za 2012. godinu
 6. Prijedlog Odluke o poništenju postupka javne nabave za kredit za sufinanciranje kapitalnog projekta „Građenja Zdravstvene stanice u Primoštenu“/ sugl./
 7. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Šibensko kninske županije za 2013. temeljem Odluke Fonda o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 8. Prijedlog Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2013.
 9. Prijedlog Odluke o pokretanju pilot projekt „info pulta“ za reklame na području Općine Primošten
 10.  Prijedlog Odluke o pokretanju promotivne akcije „ Svi u Primošten – Grad plaža“
 1. Izvješće Ureda državne uprave – Ispostave Split o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate  prihoda u Općini Primošten za 2010. i 011. godinu
 2. Izvješće o financijskom poslovanju Komunalnog poduzeća „Bucavac“ za 2012. godinu
 3. Očitovanje Komunalnog poduzeća „Bucavac“u svezi primjene novog Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje
 4. Prijedlog Odluke o izradi izvedbenog projekta Ia i IIIb Faze sustava odvodnje Primoštena
 5. Prijedlog Odluke i izradi izvedbenih elektroinstalaterskih projekata za CS /crpna stanica/Lučica, Kremik, Uređaj i uređaj za pročišćavanje voda
 6. Prijedlog Odluke o postupanju s darovima i načinu vođenja evidencije površinama od 89m2 i 25m2/ ukupno 114m2/
 7. Prijedlog Odluke o sredstvima osiguranja planiranog kredita HBOR-a za potrebe sufinanciranja kapitalnog projekta „Građenja Zdravstvene stanice u Primoštenu“
 8. Zamolba za financiranje rada i djelovanja Hrvatskog Crvenog  križa Gradskog  društva Šibenik
 9. Prijedlog Investitora za financiranjem uređenja građevinskog zemljišta

/Radić; Pedešić  Zaključak i Ugovor na sugl./

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Bolanča