Klasa: 023-01/19-01/07

Ur. broj: 2182/02-01-19-1

Primošten, 24.svibnja 2019. godine

 

 

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                              

                                                                                -prema dostavnoj naredbi-

 

 

 

PREDMET: Poziv za sazivanje  redovne 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 

Na temelju članka 26. stavku 1. točki 2. i 3. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18 i 2/18) i članka 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 2/18) pozivate se na  redovnu 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana

 

 

10.lipnja 2019. godine s početkom u 11,00  sati

u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Primošten od 1.siječnja 2018. do 31.prosinca 2019. godine

 

  1. Prijedlog Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2018. godinu Komunalnog poduzeća Bucavac d.o.o.

 

a)Prijedlog Suglasnosti na Odluku o povećanju plaća zaposlenika Bucavca d.o.o.

 

b)Prijedlog Suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Pravilnika o radu Bucavca d.o.o.

 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2018. godinu  Komunalno poduzeće Primošten odvodnju d.o.o. za 2018. godinu

 

a)Suglasnost na Plan nabave za 2019. godinu, Plan gradnje komunalne infrastrukture i financijski plan za 2019. godinu

 

4.Prijedlog Izmjene Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

 

5. Prijedlog Pravilnika  o materijalnim pravima službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

 

6. Prijedlog  Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2019. godinu

7. Prijedlog VIII .Izmjene i dopune odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Primošten

 

8.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju  Narodne knjižnice i čitaonice  „Dr. Ante Starčević  1912“

 

9.Prijedlog Statuta Narodne knjižnice i čitaonice  „Dr. Ante Starčević 1912“

 

10.Prijedlog V. Izmjena i dopuna Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten

11. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu Općine Primošten

 

12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Dolac

 

13. Prijedlog Odluke o plaći i naknadi za rad načelnika i zamjenika načelnika te o drugim materijalnim pravima dužnosnika Općine Primošten

 

14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela

 

15. Odluka o financiranju troškova gastro domjenka za članove Općinskog vijeća Općine Primošten za blagdan Gospe od Loreta i dan Općine Primošten

 

16. Zamolba za financijska sredstva  DVD-a Primošten

 

Zamolbe:

 

17.Zahtjev Prima centra d.o.o. za izdavanje suglasnosti za priključak na elektroenergetsku mrežu Općine Primošten

 

18.Zamolba za davanje suglasnosti za korištenje površine ispred poslovnog prostora Ugostiteljsko-trgovački obrt KISS

 

19.Zamolba Roka Perkova

 

20.Zamolba Ane Mikelin Skorin za stipendiju

 

 

Dopuna dnevnog red

21. Zahtjev Darka i Iadranke Skorin –Kapov-očitovanje Općinskog vijeća Općine Primošten na predmet od 3.lipnja 2019. godine ;Klasa:050-02/19-01/02 ,Ur.broj:15-19-1

22. Zaključak o prihvaćanju  izvješća o korištenju sredstava pričuve proračuna Općine Primošten za period od veljače do lipanj 2019.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE PRIMOŠTEN

Jere Gracin