REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Primošten, Sv. Josipa broj 7
Tel.: 022/571-910
fax: 022/571-902

OBJAVA
PONOVNE JAVNE RASPRAVE
o Prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Primošten

1. Javna rasprava o prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Uređenja Općine Primošten (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) trajat će od 10. lipnja 2019. god. do 18. lipnja 2019. godine.

2. Prijedlog Plana bit će izložen u prostorijama Općine Primošten, Sv. Josipa broj 7 u Primoštenu s mogućnošću javnog uvida, svakog radnog dana od 8,00 sati do 15,00 sati osim subotom, nedjeljom i blagdanom.

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 12. lipnja (srijeda) 2019.god. s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten.

4. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe (s imenom, prezimenom, adresom i vlastoručnim potpisom) primaju se bez obzira na način dostave, zaključno sa danom 18. lipnja 2019. godine do 14,00 sati, na adresu: Općina Primošten – Općinski Načelnik ,
Sv. Josipa broj 7, 22 202 Primošten.

5. U tijeku trajanja javne rasprave u uredskom prostoru Općine Primošten na istaknutom mjestu bit će dostupna knjiga primjedbi u koju zainteresirani mogu iznijeti svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge ili ih mogu poslati.

6. Objava javne rasprave, sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju „Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) objavit će se u „Slobodnoj Dalmaciji“, oglasnoj ploči općine i službenoj web stranici: www.primosten.hr, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te službenim
stranicama Šibensko kninske županije .

Klasa: 350-02/19-01/01
Ur.broj: 2182/02-02-19-95
Primošten, 27. svibnja 2019. godine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
v.d. PROČELNICA
Iris Ukić Kotarac, dipl. iur.

Grafika 1

Grafika 2

Grafika 3

Tekst