OBAVIJEST  – Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Primošten

Klasa: 410-10/19-01/01

Ur.broj: 2182/02-01-19-1

odluka o visini paušalog poreza