Primošten, 11. listopada 2016. godine

Klasa: 947-02/16-03/02

Ur. broj: 2182/02-02-16-2

 

 

Na temelju članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/08, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni Vjesnik Općine Primošten“ br. 3/13 i 5/13), Načelnik Općine Primošten, dana 11. listopada 2016. godine, objavljuje:

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA

dana 03. listopada 2016. godine na web stranicama Općine Primošten, u trajanju zaključno s danom 10. listopada 2016. godine, objavljen je javni poziv za prikupljanje ponuda za prinudnog upravitelja za stambene zgrade s 3 ili više stanova na području Općine Primošten.

Na objavljeni javni poziv pristiglo je ukupno četiri (4) odnosno pet (5) ponuda.

Načelnik Općine Primošten poništava javni poziv iz razloga što je prilikom otvaranja ponuda koje su pristizale elektronskim putem (osim ponude Biro stan upravljanje d.o.o. koja je pristigla neposredno predana u momentu otvaranja – točno u 10:00 sati) nije evidentirana odnosno u zapisnik ušla ponuda ponuditelja EnCert Adria d.o.o. iz Zagreba, koji je svoju ponudu poslao na vrijeme (u 09:58 sati), međutim u evidencijski sustav službenog e-maila Općine Primošten (info@primosten.hr) točno u 10:00 sati, nije egzistirala ponuda rečenog ponuditelja, već je bila vidljiva tek naknadno, koji sat iza.

Slijedom svega navedenoga, ovaj javni poziv se poništava, dok će Općina raspisati novi koji će također biti vidljiv na stranicama Općine.

 

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                            Stipe Petrina