Financijski izvještaj 01.01. do 31.12.2023. godine