Na temelju članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Općine Primošten, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:                                   NATJEČAJ                                                            Za radno mjesto PSIHOLOG/ICA- na neodređeno vrijeme -1 (jedan) izvršitelj/ica na [...]
Na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten,donesena na 07.sjednici , kao i čl.24.(NN 94/13) Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (pročišćeni tekst NN , br.10/97,107/07 i 94/13) raspisuje se: NATJEČAJ Za radna mjesta ODGOJITELJ/ICA –na određeno vrijeme -1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme s punim radnim vremenom do 31.kolovoza 2016.godine -1(jedan) izv[...]
Na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten, donesene na svojoj 05. sjednici održanoj 27.travnja 2015., te čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br.10/97,107/07 i 94/13) raspisuje NATJEČAJ za radna mjesta * SPREMAČICA - DOMAĆICA- 1 izvršitelj/ica od 1.srpnja 2015.godine na određeno vrijeme do 31.srpnja 2015.godine * KV KUHAR/ICA- 1 izvršitelj/ica od 27. s[...]
PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS Dječji vrtić Općine Primošten , primat će zahtjeve za upis djece rane i predškolske dobi u programe ranog i  predškolskog odgoja i naobrazbe                       Od 04.svibnja – 27.svibnja 2015.godine   VRSTE PROGRAMA: -Redoviti cjelodnevni program u trajanju od 8,5 sati za djecu rane dobi (od navršene 1.godine do 3.godine života) -Redoviti cjelo[...]
Na temelju članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Općine Primošten,Upravno vijeće Dječjeg vrtića Općine Primošten, objavljuje JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016. GODINU Zahtjevi za upis primat će se od 04.05.2015. godine do zaključno 27.05.2015.godine u prostorijama Dječjeg vrtića Općin[...]
Na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten,donesena na 04.sjednici , kao i čl.24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanu(NN 10/97,107/07 i 94/13),te članka 2.Pravilnika o vrsti stručne spremestručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97) raspisuje se: NATJEČAJ Za radna mjesta ODGOJITELJ/ICA –stručno osp[...]
Na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten,donesena na 08.sjednici , kao i čl.24.(NN 94/13) Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (pročišćeni tekst NN , br.10/97,107/07 i 94/13) raspisuje se:       NATJEČAJ Za radna mjesta ODGOJITELJ/ICA –na određeno vrijeme -1 (JEDAN) izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme s punim radnim vremenom do 31.kolovoza 2015.godine [...]