REPUBLIKA HRVATSKA Dječji vrtić Općine Primošten Svetog Josipa 7 22202 Primošten   KLASA: 034-01/16-01/01 UR.BROJ: 2182/1-12/5-1-02-16-1  Primošten, 11.travnja 2016.                                                          Na osnovi članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN10/9710/97, 107/07 i 94/13)) i članka 18. Statuta Dječjeg vrtića Općine Primošten, uz sugla[...]
Na temelju članka 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Općine Primošten, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Općine Primošten, objavljuje                                                                 JAVNA OBJAVA UPISA                        DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU                                                     [...]
Na temelju članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Općine Primošten, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:                                   NATJEČAJ                                                            Za radno mjesto PSIHOLOG/ICA- na neodređeno vrijeme -1 (jedan) izvršitelj/ica na [...]