Poziv za podnošenje zahtjeva za ogrjev za 2019. godinu

OPĆINA PRIMOŠTEN

POZIVA

 sve korisnike zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da do

20. studenog 2019. godine na adresu Općine Primošten, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten dostave:

 • Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2019. godini, može se preuzeti u Jedistvenom upravnom odjelu ili ovdje (preuzmi zahtjev),
 • Presliku rješenja Centara za socijalnu skrb o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu,
 • Presliku osobne iskaznice,
 • Presliku tekućeg/žiro/zaštičenog računa.

 

 

Općina Primošten
Jedinstveni upravni odjel
17. listopada 2019. godine

ogrjev_20190001 ogrjev_20190002

Aglomeracija Primošten, obavijest

Obavijest

 

Primošten odvodnja d.o.o. dana 25. rujna 2019. godine  u Primošten sklopila je s tvrtkom Hidroing d.o.o. iz Osijeka te Institutom IGH d.d. iz Zagreba ugovor za izradu projektne, studijske i natječajne dokumentacije za izgradnju infrastrukture odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Primošten za sufinanciranje iz EU fondova.

Vrijednost ugovora iznosi 4.698.500,00kn (bez PDV-a), od čega će 4.000.000,00 kn biti sufinancirana od strane europskih fondova posredstvom Hrvatskih voda.

Ovim ugovorom stvaraju se pretpostavke za financiranje ovog opsežnog projekta iz sredstava EU fondova.

 

Primošten, 30. rujna 2019. godine

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

Općinski načelnik

Stipe Petrina

Načelniku uručena zahvalnica Policijske uprave Šibensko kninske županije

Načelniku Stipi Petrini uručena je zahvalnica Policijske uprave Šibensko-kninske županije za suradnju.

Danas, uoči blagdana sv.Mihovila nebeskog zaštitnika policije, u službenim prostorijama PU, načelnik Ivica Kostanić, načelniku Petrini dodijelio je zahvalnicu zbog ostvarene uspješnje suradnje u 2019.godini.
Općina Primošten ranije je s cca 170.000,00 kuna donirala MUP u svrhu uređenja zgrade policijske ispostave u Primoštenu.
Našim redarstvenicima čestitamo njihov dan, želimo puno uspjeha u radu te im priželjkujemo bolji materijalni standard!

zahvalnica2

Obavijest o početku radova ulica Glavičica

OBAVIJEST

Općina Primošten dana 01. listopada 2019. godine započinje s izvođenjem radova rekonstrukcije kanalizacijske mreže u ulici Glavičica.

U navedenoj ulici na snazi će biti privremena regulacija prometa, koja će trajati do završetka radova, najkasnije do 01. svibnja 2020. godine.

Radovi će se izvoditi etapno, tako da će se regulacija mijenjati sukladno dinamici izvođenja radova, s tim da će pješački pristup biti osiguran svim objektima u svakom trenutku.

Zahvaljujemo sumještanima na razumijevanju i molimo da se radi vlastite sigurnosti i sigurnosti ostalih sudionika  u prometu pridržavaju privremene regulacije prometa.

 

Općina Primošten

Besplatne karte za Festival SuperUho 6 od 2. do 4. kolovoza 2019. godine.

Festival SuperUho 6.  i njegova priča se nastavlja te će se ponovno održati u Primoštenu od 2. do 4. kolovoza 2019. godine. Novost je ta da će se festival ove godine održati u intimnijem izdanju nego njegovi prethodnici te će biti svojevrsna posveta davno ugašenom zagrebačkom NO Jazz festivalu.

Svi zainteresirani za besplatne karte, mogu doći u Općinu Primošten te ih preuzeti.

Srdačan pozdrav i dobru zabavu želi Vam Općina Primošten!
superuho

Ponovljeni poziv na dostavu Zahtjeva za dodjelu korisničkog imena i lozinke – nezavisni vijećnici

                   REPUBLIKA HRVATSKA

     DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

                   REPUBLIKE HRVATSKE

 

 

KLASA:        402-10/19-02/05

URBROJ:      507-04/04-19-38

 

Zagreb,          28. lipnja 2019.

 

PONOVLJENI POZIV

 

ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIMA S LISTE GRUPE BIRAČA

 

NA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DODJELU KORISNIČKOG IMENA I LOZINKE ZA PRISTUP INFORMACIJSKOM SUSTAVU ZA NADZOR FINANCIRANJA

 

Stupanjem na snagu Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19, dalje: Zakon) 24. ožujka 2019., između ostalog, mijenja se i način dostave i objave godišnjih financijskih izvješća političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača (dalje: nezavisni vijećnici). Financijska i druga propisana izvješća i podaci dostavljaju se nadležnim tijelima unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja. Riječ je o računalnom programu putem kojeg političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dostavljaju propisana izvješća koja se potom objavljuju na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva. Navedeni sustav počinje se primjenjivati za dostavu godišnjih financijskih izvješća koja se odnose na razdoblje od 1. siječnja odnosno za dostavu polugodišnjeg izvješća o primljenim donacijama za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. Rok za dostavu je 15. srpnja 2019.

Kako bi se omogućio pristup informacijskom sustavu za nadzor financiranja i unos Zakonom propisanih financijskih izvješća, Državno izborno povjerenstvo ponovno poziva nezavisne vijećnike koji do sada to nisu učinili na dostavu Zahtjeva za dodjelu korisničkog imena i lozinke za pristup informacijskom sustavu za nadzor financiranja (dalje: Zahtjev).

Obrazac Zahtjeva, dostupan je na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr odnosno na poveznici Zahtjev.

U navedenom se Zahtjevu obavezno mora naznačiti podatak o adresi elektroničke pošte na koju će se, osim korisničkog imena i lozinke, dostavljati i ostala pismena u provedbi nadzora financiranja.

Nezavisni vijećnici čiji je mandat započeo nakon stupanja na snagu Zakona, dužni su najkasnije u roku od 60 dana od početka mandata otvoriti poseban račun za redovito godišnje financiranje svoje djelatnosti te pisanu obavijest o otvaranju posebnog računa s podacima o tom računu, odnosno Zahtjev, najkasnije u roku od osam dana od dana njegova otvaranja, dostaviti predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Državnom izbornom povjerenstvu na adresu elektroničke pošte nadzor-financiranja@izbori.hr. Pisana obavijest mora sadržavati i podatak o adresi elektroničke pošte za zaprimanje pismena u postupku nadzora financiranja.

Nakon primitka pisane obavijesti, Državno izborno povjerenstvo izdat će nezavisnim vijećnicima lozinku za pristup informacijskom sustavu za nadzor financiranja.

Nezavisni vijećnici kojima  je nakon stupanja na snagu Zakona:

 • istekao mandat te nisu ponovno izabrani za nezavisnog vijećnika,
 • prestao mandat prije isteka vremena na koje su izabrani,
 • koji su se odrekli prava na financiranje iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • koji su postali članovi političke stranke koja participira u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

dužni su sastaviti godišnji financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje svoje djelatnosti i dostaviti ga Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje svoje djelatnosti.

Zahtjev koji je popunjen, potpisan od strane ovlaštene osobe te ovjeren pečatom (ako ga ima) potrebno je žurno dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu na adresu elektroničke pošte: nadzor-financiranja@izbori.hr.

 

 

                                                    DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

                                                               REPUBLIKE HRVATSKE

 

 

 

 

Poziv na 17. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten

Klasa: 023-01/19-01/07

Ur. broj: 2182/02-01-19-1

Primošten, 24.svibnja 2019. godine

 

 

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                              

                                                                                -prema dostavnoj naredbi-

 

 

 

PREDMET: Poziv za sazivanje  redovne 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 

Na temelju članka 26. stavku 1. točki 2. i 3. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18 i 2/18) i članka 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 2/18) pozivate se na  redovnu 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana

 

 

10.lipnja 2019. godine s početkom u 11,00  sati

u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Primošten od 1.siječnja 2018. do 31.prosinca 2019. godine

 

 1. Prijedlog Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2018. godinu Komunalnog poduzeća Bucavac d.o.o.

 

a)Prijedlog Suglasnosti na Odluku o povećanju plaća zaposlenika Bucavca d.o.o.

 

b)Prijedlog Suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Pravilnika o radu Bucavca d.o.o.

 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2018. godinu  Komunalno poduzeće Primošten odvodnju d.o.o. za 2018. godinu

 

a)Suglasnost na Plan nabave za 2019. godinu, Plan gradnje komunalne infrastrukture i financijski plan za 2019. godinu

 

4.Prijedlog Izmjene Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

 

5. Prijedlog Pravilnika  o materijalnim pravima službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

 

6. Prijedlog  Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2019. godinu

7. Prijedlog VIII .Izmjene i dopune odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Primošten

 

8.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju  Narodne knjižnice i čitaonice  „Dr. Ante Starčević  1912“

 

9.Prijedlog Statuta Narodne knjižnice i čitaonice  „Dr. Ante Starčević 1912“

 

10.Prijedlog V. Izmjena i dopuna Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten

11. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu Općine Primošten

 

12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Dolac

 

13. Prijedlog Odluke o plaći i naknadi za rad načelnika i zamjenika načelnika te o drugim materijalnim pravima dužnosnika Općine Primošten

 

14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela

 

15. Odluka o financiranju troškova gastro domjenka za članove Općinskog vijeća Općine Primošten za blagdan Gospe od Loreta i dan Općine Primošten

 

16. Zamolba za financijska sredstva  DVD-a Primošten

 

Zamolbe:

 

17.Zahtjev Prima centra d.o.o. za izdavanje suglasnosti za priključak na elektroenergetsku mrežu Općine Primošten

 

18.Zamolba za davanje suglasnosti za korištenje površine ispred poslovnog prostora Ugostiteljsko-trgovački obrt KISS

 

19.Zamolba Roka Perkova

 

20.Zamolba Ane Mikelin Skorin za stipendiju

 

 

Dopuna dnevnog red

21. Zahtjev Darka i Iadranke Skorin –Kapov-očitovanje Općinskog vijeća Općine Primošten na predmet od 3.lipnja 2019. godine ;Klasa:050-02/19-01/02 ,Ur.broj:15-19-1

22. Zaključak o prihvaćanju  izvješća o korištenju sredstava pričuve proračuna Općine Primošten za period od veljače do lipanj 2019.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE PRIMOŠTEN

Jere Gracin

 

 

KLAPA GODIMENTI U SUBOTU 01. LIPNJA 2019 U 11:00 SATI NA TRGU RUDINA!

Nakon 30. obljetnice Radio Ritma, osim gradske frekvencije 106,4 MHz dobio je proširenje koncesije i na području Primoštena i Rogoznice na frekvenciji 97,3 MHz, na području Murtera, Pirovca i Nacionalnog parka Kornati na frekvenciji 93,2 MHz te na svim priobalnim mjestima navedenog područja.

 

Navedenim razlogom Radio Ritam u subotu, 01.06., na Trgu Rudina u Primoštenu s klapom Godimenti u 11 sati proslaviti će i zabaviti sve domaće i strane goste uz besplatan roštilj!!
Klapa_Godimenti

OBJAVA PONOVNE JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Primošten, Sv. Josipa broj 7
Tel.: 022/571-910
fax: 022/571-902

OBJAVA
PONOVNE JAVNE RASPRAVE
o Prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Primošten

1. Javna rasprava o prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Uređenja Općine Primošten (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) trajat će od 10. lipnja 2019. god. do 18. lipnja 2019. godine.

2. Prijedlog Plana bit će izložen u prostorijama Općine Primošten, Sv. Josipa broj 7 u Primoštenu s mogućnošću javnog uvida, svakog radnog dana od 8,00 sati do 15,00 sati osim subotom, nedjeljom i blagdanom.

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 12. lipnja (srijeda) 2019.god. s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten.

4. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe (s imenom, prezimenom, adresom i vlastoručnim potpisom) primaju se bez obzira na način dostave, zaključno sa danom 18. lipnja 2019. godine do 14,00 sati, na adresu: Općina Primošten – Općinski Načelnik ,
Sv. Josipa broj 7, 22 202 Primošten.

5. U tijeku trajanja javne rasprave u uredskom prostoru Općine Primošten na istaknutom mjestu bit će dostupna knjiga primjedbi u koju zainteresirani mogu iznijeti svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge ili ih mogu poslati.

6. Objava javne rasprave, sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju „Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) objavit će se u „Slobodnoj Dalmaciji“, oglasnoj ploči općine i službenoj web stranici: www.primosten.hr, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te službenim
stranicama Šibensko kninske županije .

Klasa: 350-02/19-01/01
Ur.broj: 2182/02-02-19-95
Primošten, 27. svibnja 2019. godine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
v.d. PROČELNICA
Iris Ukić Kotarac, dipl. iur.

Grafika 1

Grafika 2

Grafika 3

Tekst

PRIJEDLOG RANG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJE OPĆINE PRIMOŠTEN u 2019. GODINI

Klasa: 604-02/19-01/2

Urbroj: 2182/02-03-19-3

Primošten, 22. svibnja 2019. godine

 

Na temelju članka 13. Odluke o stipendiranju studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13, 3/17 i 2/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten donosi:

 

PRIJEDLOG RANG LISTE KANDIDATA

ZA DODJELU STIPENDIJE OPĆINE PRIMOŠTEN

 

Članak 1.

 

Utvrđuje se da uvjete za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija Općine Primošten u 2019. godini  ispunjavaju:

 

 1. Marija Prgin
 2. Ana Mikelin Opara
 3. Petar Pedišić
 4. Rebeka Radić
 5. Ana Bolanča
 6. Karmela Makelja
 7. Ante Jurin
 8. Jakov Prgin
 9. Donna Karan
 10. Magdalena Jurin
 11. Šimun Jadrijević
 12. Furčić Vanna

 

Obrazloženje

 

Dana 23. travnja 2019. godine, Općina Primošten raspisala je natječaja za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima Općine Primošten za školsku i akademsku godinu 2019 Klasa: 604-02/19-02/1 Urbroj: 2182/02-03-19-1. Općina Primošten je za tekuću školsku godinu u svom proračunu predvidjela sredstva za ukupno 16 stipendija od toga 10 studentskih i 6 učeničkih. Iznos studentskih stipendija određen je u visini od 800,00 kuna dok su učeničke određene u iznosu od 300,00 kuna. Prijavu na natječaj podnijelo je ukupno 12 prijavitelja od toga osmero studenata i četvero učenika. U okviru zaprimljenih prijava, općina je zaprimila i prijave petoro studenata Općine Primošten koji su u protekloj godini bili stipendisti te prijavu jedne učenice koja je također bila stipendistica općine. U tekućoj školskoj godini zaprimljene su po tri nove studentske prijave i učeničke prijave.

Slijedom navedenog, povjerenstvo je pregledalo prijave te utvrdilo kako prijavljeni kandidati ispunjavaju kriterije iz natječaja odnosno Odluke o stipendiranju studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13, 3/17 i 2/18).

 

Izabrani kandidati pozivaju se u Općinu Primošten na zaključivanje ugovora o stipendiranju (kontakt broj 022/571-903).

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

 

Nezadovoljni kandidat može podnijeti pisani prigovor načelniku Općine u roku od 8 dana od dana objavljivanja Liste na oglasnoj ploči Općine Primošten.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja