Poziv za 28. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten

KLASA: 023-01/21-01/02

URBROJ: 2182/02-01-21-1

Primošten, 9. travnja 2021. godine

 

 

VIJEĆNICE I VIJEĆNICI

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIMOŠTEN

-prema dostavnoj naredbi-

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Stipe Petrina

                                                                                

 

 PREDMET: Poziv za 28. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten 

 • dostavlja se

 

Na temelju članka 40. stavku 2. i 3. Statuta Općine Primošten («Službeni vjesnik Općine Primošten« broj: 1/21) i članka 14. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten« broj: 1/21) pozivate se na 28. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana

 

 

 15.travnja 2021. godine (četvrtak)  s početkom u 14,00  sati

u prostorijama Općine Primošten

(Sv. Josipa 7, Primošten)

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I     R E D

 

 1. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Primošten
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Primošten
 3. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Primošten za 2021. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o jednokratnoj naknadi za novorođenu djecu
 5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 4380/45 i čest.zem. 4380/46 k.o. Primošten
 6. Prijedlog Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju zajma Konjuška d.o.o iz Primoštena
 8. Prijedlog Prihvaćanja pisma namjere  za izgradnju komunalne infrastrukture (austrijanci)
 9. Prijedlog Odluke o suglasnosti na Odluku Općinskog načelnika KLASA:402-08/21-03/2 URBROJ: 2182/02-02-21-1 od dana 18. ožujka 2021. godine
 10. Prijedlog Odluke o izdavanju Službenog glasila Općine Primošten
 11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Statističkog izvješća o jednostavnoj i javnoj nabavi za 2020. godinu
 12. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješće o upravljanju imovinom za 2020. godinu
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluke općinskog načelnika o donacijama udrugama za 2020. godinu
 14. Prijedlog Odluke o prihvaćanju  Godišnjem izvješću o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2020. godinu s Programima

 

Dopuna dnevnog reda:

 

15.Prijedlog odluke o zaduženju za  dugoročni kredit Općine Primošten (refinanciranje kredita kod Hrvatske poštanske banke d.d.)

16.Prijedlog  I .izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2021. godine

 1. 17. Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja „Primošten“

18.Pismo namjere od Luke Ćurka

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE PRIMOŠTEN

Jere Gracin

OBAVIJEST (nabava kamp kućica)

Po zahtjevu anonimnog donatora koji se osobno obratio načelniku Stipi Petrini i koji insistira da ostane anoniman, pozivamo javnost da nam se obrati s informacijom gdje se može nabaviti/kupiti 6 kamp prikolica odnosno kućica za potrebe smještaja stradalnika ovog nesretnog potresa.

 

Sve informacije molimo poslati na [email protected]

Zahvaljujemo donatoru i svima koji će se odazvati ovom pozivu ❤

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa javnih potreba za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte javnih potreba u području kulture, sporta i društvenih djelatnosti Općine Primošten za 2021. godinu

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa javnih potreba za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte javnih potreba u području kulture, sporta i društvenih djelatnosti Općine Primošten za 2021. godinu 

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Primošten

Upute za prijavitelje 

Obrazac opisa programa ili projekta 

Obrazac proračuna programa ili projekta 

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 

Obrazac izjave o partnerstvu 

Obrazac izjave o ispunjavanju ugovornih obveza 

Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta 

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja