Financijski izvještaji
Financijski izvještaji Općine Primošten

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01. 01. do 31.03.2021. s bilješkama 

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01. 01. do 31.03.2021. (excel) 

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine s bilješkama

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine (excel)

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01.01.-30.09. godine s bilješkama

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01.01.-30.09. (excel) 

Konsolidirani financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine

Konsolidirani financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine (excel)

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine s bilješkama

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine (excel)

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01.01-31.03.2020. godine s bilješkama 

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01.01-31.03.2020. godine

Konsolidirani financijski izvještaj Općine Primošten (Excel) za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine

Konsolidirani financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine ( s bilješkama)

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje od 01.01.-30.09.2019. godine

Konsolidirani financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje od 01.01.-30.06.2019. godine

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje od 01.01.-30.06.2019. godine

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje od 01.01.-31.03.2019. godine

Konsolidirani izvještaj Općine Primošten 01.01. – 31.12. 2018.

Financijski izvještaj 01.01. – 31.12. 2018. Općina Primosten

Bilješke 2017.

Konsolidirani izvještaj 01.01. – 31.12. 2017.

Financijski izvještaj 01.01. – 31.12. 2017. Općina Primosten

Izvještaj o prihodima i rashodima 01.01. – 30.09.2017.

Izvještaj o prihodima i rashodima 01.01. – 30.06.2017.

Konsolidirani izvještaj 01.01. – 30.06. 2017.

Konsolidirani izvještaj o prihodima i rashodima 01.01. – 31.12.2016.

Izvještaj o prihodima i rashodima 01.01. – 31.12.2016.

Izvještaj o prihodima i rashodima 01.01. – 30.09.2016.

Konsolidirani izvještaj o prihodima i rashodima 01.01. – 30.06.2016.

Izvještaj o prihodima i rashodima 01.01. – 30.06.2016.

Konsolidirani financijski izvještaj Općine Primošten za 2015. godinu

Godišnji financijski izvještaj Općine Primošten za 2015. godinu

Izvještaj o prihodima i rashodima 01.01. – 30.06.2015.

Godišnji financijski izvještaj Općine Primošten za 2014.

Konsolidirani izvještaj Općine Primošten za 2014. godinu

I. Izmjene i dopune programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. 

Izmjene i dopune proračuna za 2021. 

Proračun u malom 2021. 

Proračun Općine Primošten za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Obrazloženje proračuna Općine Primošten za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Plan razvojnih programa za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2021. godinu

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2021. godinu

Program javnih potreba u sportu Općine Primošten u 2021. godini

Program javnih potreba u kulturi Općine Primošten u 2021. godini

Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2021. godinu

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u Općini Primošten za 2021. godinu

Odluka o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2021. godinu

II. izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu

I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu Općine Primošten u 2020. godini

I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten u 2020. godini

I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten u 2020. godini

II. Izmjene i dopune programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten u 2020. godini

II. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten u 2020. godini

II. Izmjene i dopune odluke o izvršenju proračuna Općine Primošten u 2020. godini

 

Odluka o polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna Općine Primošten za razdoblje od 01.01.-30.06.2020.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Primošten prema programima za razdoblje od 01.01.-30.06.2020.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Primošten za razdoblje od 01.01.-30.06.2020.

Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskih korisnika Općine Primošten za razdoblje 2021.-2023. 

Prilog 1. – Prijedlog financijskog plana

Prilog 2. – Tehničke karakteristike obrazloženja financijskog plana

Prilog 3. – Obrazac prijedloga razvojnog/investicijskog projekta/programa

I. Izmjene i dopune odluke o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2020. godinu 

I. Izmjene i dopune programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

I. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

I. Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu 

Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Primošten za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Primošten za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine

Proračun u malom 2020.

Proračun Općine Primošten za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Plan razvojni programa 2020. – 2022. godina Općina Primošten

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2020. godinu

Program javnih potreba u sportu Općine Primošten za 2020. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2020. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2020. godinu

Program građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2020. godinu

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2020. godinu

II. Izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu

II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

II. Izmjene i dopune programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2019. godinu

II. Izmjene i dopune odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2019. godinu

Prijedlog proračuna 2020. i projekcije za 2021. i 2022.

Upute za izradu prijedloga Proračuna i financijskog plana proračunskih korisnika Općine Primošten za razdoblje 2020.-2022. 

Odluka o polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna Općine Primošten za razdoblje od 01.01-30.06.2019. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna prema programima za razdoblje od 01.01.-30.06.2019. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.-30.06.2019. godine

Upute za izradu prijedloga Proračuna i financijskog plana proračunskih korisnika Općine Primošten za razdoblje 2019.-2021. 

 Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvršenja proračuna za razdoblje od 01.01.2018.-31.12.2018. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Primošten od 01.01.2018.-.31.12.2018. godine

I. Izmjene i dopune programa građenja i komunalne infrastrukture za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu

Obrazloženje proračuna za 2019. godinu

Proračun u malome za 2019.

Proračun Općine Primošten za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2019. godinu

Program javnih potreba u sportu Općine Primošten u 2019. godini

Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2019. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Primošten u 2019. godini

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2019. godinu

Plan razvojnih programa 2019. – 2021.

Odluka o izvršenju proračuna za 2019. godinu

Prijedlog proračuna za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godine

II.Izmjene i dopune proračuna za 2018. godine

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2017.

Obrazloženje proračuna za 2018.godinu

Proračun u malom za 2018. godinu

Proračun Općine Primošten za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godina

Odluka o izvršenju Proračuna za 2018.godinu

Plan razvojnih programa za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Program održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. godine

Program građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018.godine

Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2018. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2018. godinu

Program javnih potreba u sportu Općine Primošten za 2018.godinu

Prijedlog Proračuna Općine Primošten za 2018. s projekcijama za 2019.i 2020.godina

Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskih korisnika Općine Primošten za razdoblje 2018. – 2020.

Odluka i Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2017. godinu

Izvještaj o izvršenju proračuna 01.01. – 30.06.2017.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu

Proračunski vodič za građane za 2017. godinu

Proračun Općine Primošten za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Plan razvojnih programa za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu

Odluka o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2017. godinu

Program javnih potreba u sportu Općine Primošten za 2017. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2017. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2017. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2017. godinu

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2017. godinu

 

Prijedlog odluke o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2017. godinu

Prijedlog proračuna Općine Primošten za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu

II. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu Općine Primošten za 2016. godinu

II. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2016. godinu

II. Izmjena i dopuna programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2016. godinu

II. Izmjena i dopuna programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2016. godinu

Prijedlog II. Izmjene i dopune proračuna Općine Primošten za 2016. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. 01. – 30. 06. 2016.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Primošten za 2016. godinu

Godišnje izvršenje proračuna za 2015. godinu

Proračun Općine Primošten za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Prijedlog proračuna za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu

Proračun Općine Primošten za 2015. godinu

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvješća o izvršavanju Proračuna

Izmjene i dopune proračuna Općine Primošten za 2014. godinu

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Primošten za razdoblje od 01.01.2014-30.06.2014.