**OBAVIJEST** Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima Općine Primošten za školsku i akademsku 2019./2020. godinu

OBAVIJEST

Dana 24. studenog 2019. godine završava natječaj za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima na području Općine Primošten.

 

Mole se svi stipendisti, oni koji već primaju stipendiju Općine Primošten, kao  i oni koji se tek namjeravaju prijaviti da podnesu svoje zahtjeve sa pratećom dokumentacijom, osobno, putem e maila ili poštom na adresu:

Općina Primošten

Sv. Josipa 7

22202 Primošten

022/571-900

info@primosten.hr

Sve prijave primati će se zaključno sa danom 25. studenog 2019. godine (jer je 24. studenog 2019. godine nedjelja).

Općina Primošten

Jedinstveni upravni odjel

Objava ponovnih javnih rasprava

Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU Aurora

Objava Aurora

Grafika Aurora

Tekst Aurora

 

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Aurora van snage

Objava Aurora van snage

 

 

Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU Dolac

Objava Dolac

Grafika Dolac

Tekst Dolac

 

Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU Uz Vojske

Objava Uz Vojske

Grafika Uz Vojske

Tekst Uz Vojske

 

Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU šireg područja naselja Primošten

Objava šireg područja naselja Primošten

Grafika šireg područja naselja Primošten

Tekst šireg područja naselja Primošten

OBAVIJEST O POČETKU RADOVA – ULICA PODAKRAJE

OBAVIJEST

Općina Primošten dana 11. studenog 2019. godine (ponedjeljak) započinje s izvođenjem radova redovnog održavanja u ulici Podakraje.

U navedenoj ulici na snazi će biti zabrana prometa za sva motorna vozila, s tim da će pješački pristup biti osiguran svim objektima u svakom trenutku. Molimo stanare ulice Podakraje i ostalih povezanih ulica da izvezu svoja vozila do početka radova.

Zahvaljujemo sumještanima na razumijevanju, te molimo za strpljenje i poštivanje znakova i upozorenja na gradilištu u toku izvođenja radova.

Općina Primošten

Poziv za podnošenje zahtjeva za ogrjev za 2019. godinu

OPĆINA PRIMOŠTEN

POZIVA

 sve korisnike zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da do

20. studenog 2019. godine na adresu Općine Primošten, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten dostave:

  • Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2019. godini, može se preuzeti u Jedistvenom upravnom odjelu ili ovdje (preuzmi zahtjev),
  • Presliku rješenja Centara za socijalnu skrb o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu,
  • Presliku osobne iskaznice,
  • Presliku tekućeg/žiro/zaštičenog računa.

 

 

Općina Primošten
Jedinstveni upravni odjel
17. listopada 2019. godine

ogrjev_20190001 ogrjev_20190002

Aglomeracija Primošten, obavijest

Obavijest

 

Primošten odvodnja d.o.o. dana 25. rujna 2019. godine  u Primošten sklopila je s tvrtkom Hidroing d.o.o. iz Osijeka te Institutom IGH d.d. iz Zagreba ugovor za izradu projektne, studijske i natječajne dokumentacije za izgradnju infrastrukture odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Primošten za sufinanciranje iz EU fondova.

Vrijednost ugovora iznosi 4.698.500,00kn (bez PDV-a), od čega će 4.000.000,00 kn biti sufinancirana od strane europskih fondova posredstvom Hrvatskih voda.

Ovim ugovorom stvaraju se pretpostavke za financiranje ovog opsežnog projekta iz sredstava EU fondova.

 

Primošten, 30. rujna 2019. godine

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

Općinski načelnik

Stipe Petrina

Načelniku uručena zahvalnica Policijske uprave Šibensko kninske županije

Načelniku Stipi Petrini uručena je zahvalnica Policijske uprave Šibensko-kninske županije za suradnju.

Danas, uoči blagdana sv.Mihovila nebeskog zaštitnika policije, u službenim prostorijama PU, načelnik Ivica Kostanić, načelniku Petrini dodijelio je zahvalnicu zbog ostvarene uspješnje suradnje u 2019.godini.
Općina Primošten ranije je s cca 170.000,00 kuna donirala MUP u svrhu uređenja zgrade policijske ispostave u Primoštenu.
Našim redarstvenicima čestitamo njihov dan, želimo puno uspjeha u radu te im priželjkujemo bolji materijalni standard!

zahvalnica2

Obavijest o početku radova ulica Glavičica

OBAVIJEST

Općina Primošten dana 01. listopada 2019. godine započinje s izvođenjem radova rekonstrukcije kanalizacijske mreže u ulici Glavičica.

U navedenoj ulici na snazi će biti privremena regulacija prometa, koja će trajati do završetka radova, najkasnije do 01. svibnja 2020. godine.

Radovi će se izvoditi etapno, tako da će se regulacija mijenjati sukladno dinamici izvođenja radova, s tim da će pješački pristup biti osiguran svim objektima u svakom trenutku.

Zahvaljujemo sumještanima na razumijevanju i molimo da se radi vlastite sigurnosti i sigurnosti ostalih sudionika  u prometu pridržavaju privremene regulacije prometa.

 

Općina Primošten

Besplatne karte za Festival SuperUho 6 od 2. do 4. kolovoza 2019. godine.

Festival SuperUho 6.  i njegova priča se nastavlja te će se ponovno održati u Primoštenu od 2. do 4. kolovoza 2019. godine. Novost je ta da će se festival ove godine održati u intimnijem izdanju nego njegovi prethodnici te će biti svojevrsna posveta davno ugašenom zagrebačkom NO Jazz festivalu.

Svi zainteresirani za besplatne karte, mogu doći u Općinu Primošten te ih preuzeti.

Srdačan pozdrav i dobru zabavu želi Vam Općina Primošten!
superuho

Ponovljeni poziv na dostavu Zahtjeva za dodjelu korisničkog imena i lozinke – nezavisni vijećnici

                   REPUBLIKA HRVATSKA

     DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

                   REPUBLIKE HRVATSKE

 

 

KLASA:        402-10/19-02/05

URBROJ:      507-04/04-19-38

 

Zagreb,          28. lipnja 2019.

 

PONOVLJENI POZIV

 

ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIMA S LISTE GRUPE BIRAČA

 

NA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DODJELU KORISNIČKOG IMENA I LOZINKE ZA PRISTUP INFORMACIJSKOM SUSTAVU ZA NADZOR FINANCIRANJA

 

Stupanjem na snagu Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19, dalje: Zakon) 24. ožujka 2019., između ostalog, mijenja se i način dostave i objave godišnjih financijskih izvješća političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača (dalje: nezavisni vijećnici). Financijska i druga propisana izvješća i podaci dostavljaju se nadležnim tijelima unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja. Riječ je o računalnom programu putem kojeg političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dostavljaju propisana izvješća koja se potom objavljuju na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva. Navedeni sustav počinje se primjenjivati za dostavu godišnjih financijskih izvješća koja se odnose na razdoblje od 1. siječnja odnosno za dostavu polugodišnjeg izvješća o primljenim donacijama za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. Rok za dostavu je 15. srpnja 2019.

Kako bi se omogućio pristup informacijskom sustavu za nadzor financiranja i unos Zakonom propisanih financijskih izvješća, Državno izborno povjerenstvo ponovno poziva nezavisne vijećnike koji do sada to nisu učinili na dostavu Zahtjeva za dodjelu korisničkog imena i lozinke za pristup informacijskom sustavu za nadzor financiranja (dalje: Zahtjev).

Obrazac Zahtjeva, dostupan je na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr odnosno na poveznici Zahtjev.

U navedenom se Zahtjevu obavezno mora naznačiti podatak o adresi elektroničke pošte na koju će se, osim korisničkog imena i lozinke, dostavljati i ostala pismena u provedbi nadzora financiranja.

Nezavisni vijećnici čiji je mandat započeo nakon stupanja na snagu Zakona, dužni su najkasnije u roku od 60 dana od početka mandata otvoriti poseban račun za redovito godišnje financiranje svoje djelatnosti te pisanu obavijest o otvaranju posebnog računa s podacima o tom računu, odnosno Zahtjev, najkasnije u roku od osam dana od dana njegova otvaranja, dostaviti predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Državnom izbornom povjerenstvu na adresu elektroničke pošte nadzor-financiranja@izbori.hr. Pisana obavijest mora sadržavati i podatak o adresi elektroničke pošte za zaprimanje pismena u postupku nadzora financiranja.

Nakon primitka pisane obavijesti, Državno izborno povjerenstvo izdat će nezavisnim vijećnicima lozinku za pristup informacijskom sustavu za nadzor financiranja.

Nezavisni vijećnici kojima  je nakon stupanja na snagu Zakona:

  • istekao mandat te nisu ponovno izabrani za nezavisnog vijećnika,
  • prestao mandat prije isteka vremena na koje su izabrani,
  • koji su se odrekli prava na financiranje iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • koji su postali članovi političke stranke koja participira u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

dužni su sastaviti godišnji financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje svoje djelatnosti i dostaviti ga Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje svoje djelatnosti.

Zahtjev koji je popunjen, potpisan od strane ovlaštene osobe te ovjeren pečatom (ako ga ima) potrebno je žurno dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu na adresu elektroničke pošte: nadzor-financiranja@izbori.hr.

 

 

                                                    DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

                                                               REPUBLIKE HRVATSKE