O nama

Dječji vrtić Primošten postoji već 40 godina, tokom kojih se selio na 5 različitih lokacija. Tih godina u vrtiću je su postojale dvije odgojne skupine: srednja skupina, u koju je bilo upisano 24-ero djece pod vodstvom odgojiteljice Majde Inić, te starija skupina s 23 djece, pod vodstvom odgojiteljice Ivanke Radišić.
U narednim godinama vrtić i dalje djeluje s otprilike istim brojem djece.
Do 1994. godine vrtić je djelovao u sklopu Gradskih vrtića Šibenik, a od 1994.godine kao samostalna ustanova kojoj je osnivač Općina Primošten.
Nakon tih 40 godina djelovanja u raznoraznim nenamjenskim i neadekvatnim prostorima, D.V. Bosiljak se u rujnu 2010. godine preselio u novoizgrađeni vrtić koji se nalazi u prizemlju polivalentnog objekta, u kojem su osim vrtića još smješteni knjižnica i uredi Općine. Općina Primošten kao Osnivač vrtića osigurala je prostor i opremu za trajno obavljanje djelatnosti, sukladno standardima i normativima rada propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe kao i druge uvjete propisane Zakonom i na temelju Zakona donesenim propisima.
Danas,dječji vrtići Općine Primošten organizira i provodi programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane za djecu od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu. Ovu godinu upisano je 62 djece u dvije dobne odgojne skupine i jednu jasličku skupinu djece.
Osnovno načelo kojim ćemo se rukovoditi u radu je omogućavanje i poticanje djetetovog spontanog stvaralačkog ponašanja koje ćemo nastojati realizirati kroz:
– fleksibilnu organizaciju odgojno – obrazovnog procesa
– kreiranje poticajno bogate okoline
– omogućavanje uspješnog uspostavljanja i proširivanja kvalitetnih
emocionalnih i socijalnih odnosa na relaciji dijete- dijete, dijete – odrasli

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ OPĆINE PRIMOŠTEN 2014.

STATUT DJEČJEG VRTIĆA “BOSILJAK”

PRAVILNIK O RADU 

USTROJSTVO RADA

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA 

KUĆNI RED DV BOSILJAK

Poslovlnik Upravnog vijeća 2013.

Pravilnik o radnoj odjeći

Pravilnik o zaštiti od požara 2014.

Siguronosno – zaštitni i preventivni program u dječjem vrtiću

Plan upisa 2014.

Pravilnik o upisu 2014.

Javna objava upisa djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2014./2015. godinu

 

 

Linkovi

Primoštenskom vrtiću Bosiljak nagrada za prikaz presjeka morskog dna

http://www.ezadar.hr/clanak/biograd-primostenskom-vrticu-bosiljak-nagrada-za-prikaz-presjeka-morskog-dna