Program

Programi

U okviru svoje djelatnosti Dječji vrtić organizira i provodi :

Redovite programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane
djece predškolske dobi koji su prilagoneni razvojnim potrebama djece te njihovim
mogućnostima i sposobnostima od godine dana do polaska u osnovnu školu.

a) cjelodnevni 8,5-satni boravak
-za djecu jasličke dobi od 1 do 3 godine života
-za djecu vrtičke dobi od 3 do 7 godine života

b) poludnevni 6-satni boravak
-za djecu vrtičke dobi od 3 do 7 godine života

Druge kraće i rekreacione programe tijekom godine :

a) sportska igraonica– 2 puta tjedno po 45min u popodnevnim satima
plesne radionice- 2 puta tjedno po 45min u popodnevnim satima

b) -jednodnevni izleti na području naše i susjednih županija
-zimovanje djece (jednodnevno i višednevno)
-programi umjetničkog, kulturnog, i sportskog sadržaja-učestvovanje u javnim nastupima
-šetnje i druženja u prirodi, posjete raznim organizacijama i institucijama
-obilježavanje svjetskih dana, svečanosti
-posjete i prisustvovanja kazališnim i kino predstavama

c) -ustrojstvo rada u ljetnim mjesecima temeljem prijava roditelja-korisnika usluga