Zdravstvene mjere

MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DJECE I HIGIJENE U VRTIĆU OBUHVAĆAJU
Planirane zadaće za unaprjeđivanje ustrojstva njege i skrbi za tjelesni rast djece usklađene su s Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (N.N. br. 105/02.).

1. Higijensko-epidemiološki nadzor nad osobljem i prostorima realizira se kontinuirano tijekom godine
2. Upis u vrtić uvjetovan je liječničkom potvrdom o izvršenom sistematskom pregledu za novoprijavljenu djecu.
3. Pobol djece je uredno praćen prema priloženim liječničkim potvrdama. Najčešća oboljenja su respiratorne i probavne infekcije
4. Zadaća prevencije oboljenja, infekcija i intoksikacija ostvaruje se pravilnom izmjenom ritma aktivnosti tijekom boravka, pravodobnom izolacijom bolesne djece, pravilnom higijenom igračaka, prostora boravka, sanitarnih prostorija i redovitog svakodnevnog boravka na zraku.
5. Pranje zubi poslije obroka realizira se u svim odgojnom skupinama.
6. Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo i ove godine kontinuirano su kontrolirali pitkost vode i uzimali briseve iz kuhinje, kao i kaloričnost hrane
7. Provjera dokumentacije o cijepljenju djeteta protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja.
8. Jelovnici se redovito izrađuju prema normativima prehrane propisanim za sve vrtiće uz strogu kontrolu korištenja higijenski ispravne hrane.
9. Posebna pozornost poklanja se deponaciji nečistih tvari i sredstava za čišćenje.
10. Tjelesni rast i razvitak djece praćen je od strane medicinske sestre antropometrijskim mjerenjima djece 2x godišnje koji su uključivali:
-antropometrijska mjerenja djece
– pregled vida
– pregled kralježnice i stopala
– pregled uha i grla
11. Kontinuirano se provodi zdravstveni odgoj djece koji potiče proširenje spoznaje i razvoj svijesti o osobnoj higijeni i pozitivnom odnosu i povjerenju prema liječniku (posjeti doktora i stomatologa)
12. Pri provedbi izleta djece u prirodu posebna pozornost poklanjala se higijensko- zdravstvenim mjerama.
13. Nakon izostanka djeteta iz vrtića zbog bolesti, roditelji su bili dužni dostaviti vrtiću potvrdu o obavljenom zdravstvenom pregledu djeteta. Ukliko je izostanak djeteta trajao dulje od 60 dana, potrebno je ponovno donjeti potvrdu o sistematskom pregledu djeteta
14. Dva puta godišnje provodi se deratizacija i dezinsekcija prostora vrtića.