REZULTATI UPISA DJECE U JASLICE/VRTIĆ 2013./2014.

 
 
 

DJEČJI VRTIĆI OPĆINE PRIMOŠTEN
D.V.Bosiljak
Ulica Svetog Josipa 7
22202 PRIMOŠTEN
REZULTATI UPISA DJECE U JASLICE/VRTIĆ
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2013./2014.

Popis djece koja su primljena u dječji vrtić “BOSILJAK” za pedagošku godinu 2013./2014. koja započinje 2. rujna 2013. godine.

Jaslički program:

BUBAMARE (cjelodnevni program dobne skupine od 1-3 godine)

1. Ante Fuštin
2. Vito Perica
3. Viktoria Matošin
4. Lora Jurlin
5. Nevena Markoč
6. Mate Markoč
7. Sara Baltić
8. Toni Mrlić
9. Cvita Zuban
10. Magdalena Marinov
11. Larisa Furčić
12. Nera Perkov
13. Karlo Furčić
14. Sara Marinov
15. Vanesa Lekaj
Vrtićki program:

BRAVINCI (cjelodnevni program dobne skupine od 3-5 godina)

1. Eva Pancirov
2. Luka Gašperov
3. Anđela Pancirov
4. Lucija Gracin
5. Hana Skorin
6. Loreta Furčić
7. Maja Miliša
8. Leona Huljev
9. Tonka Nižić
10. Nina Bakotić
11. Bruno Jadrijević
12. Nikolo Soža
13. Jerko Vukić
14. Sara Jurin
15. Nino Prgin
16. Ivo Fuštin
17. Domagoj Zuban
18. Alen Baltić
19. Nikola Čobanov
20. Adriano Bolanča Kraljev
21. Dora Erak

ŠTRUMFOVI (cjelodnevni program dobne skupine od 5-7 godina)

1. Sunčica Gverić
2. Karlo – Jure Markoč
3. Ema Lucija Jurin
4. Andrija Prgin
5. Lorena Huljev
6. Roberto Žaja
7. Luce Nikolić
8. Cvita Jurić
9. Marko Gracin
10. Filip Pavasović
11. Lorena Gracin
12. Loreta Pavasović
13. Nino Nižić
14. Marta Jadrijević
15. Tome Marko Nižić
16. Šime Bolanča
17. Luka Čobanov
18. Korina Jadrijević
19. Špiro Huljev
20. Jeronim Huljev
21. Rudolf Naglić
22. Tanja Bakotić
23. Benjamin Balogh