UPISI U DV BOSILJAK ZA PEDAGOŠKU GOD.2013/2014.

 
 
 

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS
Dječji vrtići Općine Primošten, DV “Bosiljak” primat će zahtjeve za upis djece
predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i naobrazbe

od 06.svibnja -17. svibnja 2013.godine

VRSTE PROGRAMA:

– Redoviti cjelodnevni program u trajanju od 8,5 sati za djecu jasličke dobi (od navršene 1. godine do 3.godine života)
– Redoviti cjelodnevni program u trajanju od 8,5 sati za djecu vrtičke dobi (od navršene 3. godine do polaska u školu)
– Redoviti poludnevni program u trajanju od 5,5 sati za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS
Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja dječjem vrtiću:
1. popunjenu i potpisanu prijavu za upis (moguće preuzeti na web stranicama vrtića)
2. presliku rodnog lista djeteta
3. presliku osobne iskaznice roditelja
4. presliku radne knjižice zaposlenih roditelja
5. potvrda o radnom statusu roditelja
6. potvrda o mjestu prebivališta
7. ostalu dokumentaciju kojom se ostvaruje prednost pri upisu u dječji vrtić
8. Roditelji djece koja već idu u vrtić, a kane i dalje ići, dužni su prijaviti svoju djecu za sljedeću pedagošku godinu

III. PREDNOST PRI UPISU
Kriteriji kojima se određuje prednost pri upisu djece u Dječji vrtić određeni su Zakonom o predškolskom odgoju (NN br.10/97. čl. 20. st.1.).

IV. REZULTATI PRIJAVA UPISA djece bit će objavljeni na oglasnoj ploči vrtića, te na web stranici www.primosten.hr/dv-bosiljak/ početkom lipnja.

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti pisani prigovor Upravnom Vijeću vrtića.
NAPOMENA!!!
Temeljem provedenih prijava za upis djece, organizirat će se odgojne skupine sukladno važećim standardima. Ukoliko ne bude dovoljan broj prijavljene djece u odnosu na propisane standarde, odgojne skupine neće se organizirati.
Prima se samo potpuna dokumentacija!
Dokumentacija predana izvan roka neće se razmatrati!