Predstavljanje EU projekta; Unapređenja usluga u Dječjem vrtiću Općine Primošten (Foto)

Početna konferencija – predstavljanje projekta “Unapređenje usluga u dječjem vrtiću općine Primošten”.