Odluka o raspisivanju natječaja za izbor spremačice /domaćice