Godišnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu – preuzmite klikom na link ovdje (PDF).

Godisnje_izvjesce 2017. o pravu na prist. infor. str.vrt. – preuzmite klikom na link ovdje (ZIP, CSV).